Kirjoita alaotsikko tähän

Olen toimintaa ja ihmiset mukaan saava läpiviejä ja toteuttaja. Haluan inspiroida ihmisiä ja tartuttaa omaa innostustani sekä mahdollisuuksien ja onnistumisen tunnetta. Arvostan aitoutta, heittäytymistä ja avointa vuoropuhelua. Tavoitteeni on aina olla läsnä 100% - niin tiimin kuin asiakkaan asialla ja näin uskon löytäväni laajimman tarttumapinnan työhöni.

Mielenkiintoni kohde on ihmiset ja miten heidän toimintaan ja tilakokemukseen voidaan vaikuttaa eri muotoilullisin keinoin. Nautin selkeän ja harkitun konseptin suunnittelusta, kehittämisestä sekä toteuttamisesta ja olen aina täysillä mukana projekteissa yksityiskohdista laajempaan skaalaan.

Sisustusarkkitehtina ja muotoilijana olen toiminut yli 15 vuotta niin "in-house" suunnittelijana kuin yrittäjänä: konseptisuunnittelua, liiketiloja, toimistotiloja, myymälätiloja, ravintoloita, kalusteita, tuotteita sekä sisustussuunnittelua koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Referensseinä mm. Reima, Nokia, TeleRing, Info Kirjakaupat, Hämeen Sanomat, Pohjola ja Marimekko.

Vahvuuksiani on loputon uteliaisuus, johdonmukainen ja laaja ymmärrys suunnitteluprosessista sekä asiakaslähtöisyys. Haasteisiin suhtaudun mahdollisuuksina - keinoina kehittää ja kehittyä.

TYÖKOKEMUS

TILASUUNNITTELU I LIIKETILA- JA SISUSTUSSUUNNITTELU 2016-

Freelance sisustusarkkitehti ja kalustesuunnittelija TaM 

VÄHITTÄISKAUPAN TILASUUNNITTELU I VISUAALINEN MARKKINOINTI I 2012-2015

Cobello Huonekalu- ja Lifestyleliikkeet 

• Liiketilojen suunnittelu ja toteutus

• Kalustesuunnittelu jälleenmyyntiin

• Valikoiman yhtämittainen uudistus ja kehitys sekä sisäänostot ja kansainvälisillä messuilla käynti

• Cobello brändin näkyvyys sosiaalisessa mediassa sekä kotisivujen sisällön suunnittelu, toteutus ja ylläpito

• Projektiviestintä ja -koordinointi sekä myynti, tilaukset, yhteydet asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin

SISUSTUSSUUNNITTELU I 2009-2012

Yksityisyrittäjä I Design TOIVO 

• Koti ja vapaa-ajan asuntoprojekteja ~20

• Laajat remontti- ja uudiskohteet

• Kaluste-layoutit, projektiokuvat, kalustesuunnittelu

• Valaistussuunnittelu ja materiaalivalinnat

• Projektikoordinointi ja -dokumentointi

KONSEPTISUUNNITTELU I VÄHITTÄISKAUPAN TILA- JA KALUSTESUUNNITTELU I 2008

Arkkitehtitoimisto ALA I Helsinki 

Nokia Retail Evolution

• Nokia Store sisustuskonseptin kehittäminen

• Tila- ja kalustesuunnittelu

• Yhteydet, projketikoordinointi ja -dokumentointi

LIIKETILASUUNNITTELU I KALUSTESUUNNITTELU I KONSEPTISUUNNITTELU I 2003-2008

Yksityisyrittäjä I Design TOIVO 

TeleRing ~25 liiketilasuunnitelmaa, konseptisuunnittelu

Jemma ~5 liiketilasuunnitelmaa, konsepti- ja kalustesuunnittelu

Hämeen Sanomat - kaluste- ja liiketilasuunnitteluInfo 

Kirjakaupat - liiketilasuunnittelu

Era Unelmakodit - liiketilasuunnittelu

Studio Skaala - tilakonsultointi

HairStore - liiketila-analyysi ja luonnos konseptisuunnittelusta

Saranen Consulting - toimitilasuunnittelu

KALUSTE- JA KONSEPTISUUNNITTELU I 2003

TBWA/PHS Markkinointi- ja mainostoimisto I HKI 

Pohjola

• Liiketilojen kalustesuunnittelu ja -mitoitus luonnosten pohjalta, materiaalivalinnat

• Yhteydet valmistajiin, asiakkaisiin, alihankkijoihin ja suunnittelijoihin

Baltika Grupp Monton

• Vaatemyymäläkonseptin analysointi

• Toimenpide-ehdotelmat layoutteihin, esillepanoihin ja julkisivuihin

KONSEPTISUUNNITTELU I LIIKETILA- JA KALUSTESUUNNITTELU I 2000

Konsulttitoimisto Esa Jääskeläinen Oy I HKI 

Reima

• Konsepti- ja kalustesuunnittelu sekä tilasuunnittelu

• Moduulikalustesuunnittelmat ja julkisivusuunnitelmat

• 4 pilottimyymäläsuunnitelmaa

• Esillepanosuunnittelu ja -ohjaus

• Projektikoordinointi ja -dokumentointi

• Kalusteasennusten ja rakennustöiden valvonta

KOULUTUS

TAITEEN MAISTERI TaM 2005

Kalustesuunnittelu I Muotoilun osasto

Taideteollinen korkeakoulu, HKI

TAITEEN KANDIDAATTI TaK 2002

Tila- ja kalustesuunnittelu I Muotoilun osasto

Taideteollinen korkeakoulu, HKI

INTERIOR DESIGN BA

Vaihto-oppilas 1998-1999

Chelsea College of Art and Design, LONTOO

RAKENNUSPIIRTÄJÄTUTKINTO 1997

Rakennustekniikan opisto, HKI

YO-MERKONOMI 1996

Helsingin Kauppaoppilaitos, HKI

YLIOPPILAS 1994

Haukilahden lukio, Espoo

KIINNOSTUS & VAPAAEHTOISTYÖ

Design & arkkitehtuuri - Messut & tapahtumat - Puutarha & remontointi - Sosiaalinen media & Matkustaminen - Uinti & Jooga 

Tapahtumasuunnittelu ja varainkeruu: Mannerheimin Lastensuojeluliitto - Happy Toddlers Daycare, Member of the Board - Tähtiniitty School Member of the Board KKY - FC Honka

OHJELMISTOT & KIELITAITO

AUTOCAD - Ensisijainen suunnitteluväline

PHOTOSHOP, FREEHAND, INDESIGN - Apuvälineitä suunnittelutyöhön

MS OFFICE - Työn dokumentointiin

ENGLANTI - Erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

RUOTSI - Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

SUOMI - Äidinkieli